Leveringsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door:

Voor deze voorwaarden verwijzen wij u graag naar de metaalunie voorwaarden;
de Metaalunie (Nederlandse Organisatie van Ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de Metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN voorheen als SMECOMAVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van de Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein. ©Metaalunie

Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Renkum

Copyright © 2014. All Rights Reserved.