Automatische niveauregeling

De stuwen worden voornamelijk toegepast in oppervlaktewater.

De drijverstuw is een onafhankelijk functionerende stuw waarbij verschillen evenredig over  een gebied verdeeld worden, wanneer het boven- en onderpand een vast peilverschil ten  opzichte van elkaar moeten behouden.

1. Het waterpeil in het lage pand zakt, waardoor de drijver mee zakt en de stuw water overlaat.

2. Als het vooraf ingestelde peilverschil wordt overschreden door stijging in het hoge pand, dan laat de stuw water over. De stuw keert altijd in zijn evenwichtstoestand terug. Hierdoor blijft een vast peilverschil tussen boven- en onderpand behouden.
De stuw is instelbaar door de drijver van ballast te voorzien of weg te nemen. Afwijkende maten en uitvoeringen op aanvraag.

De stuw drijft met zijn grote drijver op het lage pand en zorgt voor een opwaartse kracht,  waardoor stuwbak in staat is een bepaalde hoeveelheid water te dragen/keren. Het systeem is hierbij in evenwicht. Twee omstandigheden waardoor dit evenwicht wordt opgeheven:

Wilt u meer weten of heeft u vragen aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij helpen u graag verder.
Drijverstuw HCDS


Vlotterunit HCVU Ø400


Vlotterunit HCVU-Ø400


Drijverstuw HCDS_1


Deze website is gehost en gemaakt door Webplace4u uit Renkum

Copyright © 2014. All Rights Reserved.